top of page

Tietosuojaseloste

 

Rekisterinpitäjä
Hyvinvointikylä Oy (y-tunnus 2859649-1)
Pääksniementie 50, 
03400 Vihti

 

Henkilötietojen käsittelyä koskevat kysymykset pyydämme osoittamaan: tero.pajunen@hyvinvointikyla.fi

Millaisia tietoja käsittelemme ja mistä saamme tiedot?

Käsittelemme yritys- ja kuluttaja-asiakkaistamme ja yhteistyökumppaneistamme tarpeellisia seuraavia henkilötietoja: nimi, osoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite. Lisäksi majoitustoiminnan harjoittamisen osalta käsitellään seuraavia henkilötietoja: henkilötunnus tai sen puuttuessa syntymäaika, kansalaisuus ja tarvittaessa matkustusasiakirjan (passi tai henkilökortti) numero.

 

Rekisteritietoihin voidaan myös tarvittaessa liittää asiakaspalautetietoja, tai rekisteröidyn nimenomaisella suostumuksella valokuva- ja videoaineistoa.

 

Saamme tiedot pääasiallisesti asiakkailta itseltään tai potentiaalisten asiakkaiden kyseessä ollessa keräämme tietoja julkisesti saatavilla olevista lähteistä.

 

Hyvinvointikylä Oy:n verkkosivustot:

Keräämme tietoja verkkosivuillamme vierailevista evästeiden avulla. Evästeet ovat pieniä tiedostoja, joita laitteesi vastaanottaa ja lähettää, kun vierailet verkkosivuillamme.  Eväste sisältää yleensä anonyymin tunnistenumeron, eikä vahingoita laitettasi (esimerkiksi tietokone, älypuhelin tai tablet-tietokone). Kun vierailet verkkosivustollamme seuraavan kerran, selaimesi lukee laitteellesi tallennetun evästeen ja välittää tiedot takaisin verkkosivustollemme. Evästeet mahdollistavat paremmin kohdennettujen palveluiden tarjoamisen sekä oman toimintamme kehittämisen. Yksittäistä verkkosivumme käyttäjää ei voida tunnistaa pelkästään evästeen tai vastaavien teknologioiden käytön kautta.

 

Facebook ja Instagram:

Kun vierailet Facebook tai Instagram-sivustollamme, henkilötietojen käsittelystä vastaa osittain myös Meta Platforms Ireland Ltd., joka on yhteisrekisterinpitäjä.

 

Facebookin tietosuojakäytäntöön voit tutustua täällä ja Instagramin tietosuojakäytäntöön voit tutusta täällä. Lisätietoa yhteisrekisterinpitäjyydestä ja käsittelystä saat vuorostaan täältä.

 

Kun vierailet Facebook-sivustollamme, Facebook voi käsitellä muitakin henkilötietoja. Tästä käsittelystä vastaa yksinomaan Facebook, emmekä me voi vaikuttaa käsittelyyn. Lisätietoa Facebookin käsittelytoimista saat täältä.

 

Voit myös ottaa yhteyttä Facebookin tietosuojavastaavaan käyttämällä seuraavaa lomaketta.

 

LinkedIn:

Kun vierailet LinkedIn-sivustollamme, henkilötietojen käsitellään tämän tietosuojaselosteen ja LinkedInin tietosuojakäytännön mukaisesti.

 

Mihin tarkoituksiin tietoja käytämme ja mikä on käsittelyn oikeusperusta?

Käsittelemme kuluttaja-asiakkaidemme, yritysasiakkaidemme yhteyshenkilöiden ja yhteistyökumppaneidemme henkilötietoja täyttääksemme toimeksiannon, pitääksemme asiakkaisiimme yhteyttä ja laskuttaaksemme palveluistamme sekä täyttääksemme muut velvollisuutemme tuotteisiimme ja palveluihimme liittyen.

 

Tietoja hyödynnetään myös palveluidemme markkinointiin ja yritystoimintamme kehittämiseen. Potentiaalisten asiakkaidemme tietoja käsittelemme markkinoidaksemme palveluitamme. Tällöin henkilötietojen käsittelyn perusteena on oikeutettu etumme markkinoinnin toteuttamiseksi.

 

Kuinka kauan säilytämme tietoja?

Käsittelemme kuluttaja-asiakkaidemme, yritysasiakkaidemme yhteyshenkilöiden ja yhteistyökumppaneidemme henkilötietoja sopimussuhteen ajan ja kymmenen (10) vuotta sen päättymisen jälkeen siinä laajuudessa kuin se on tarpeen sopimussuhteen ja sopimusvelvoitteidemme sekä lakisääteisten velvoitteidemme täyttämiseksi.

 

Potentiaalisten asiakkaiden henkilötietoja käsittelemme toistaiseksi niin kauan, kunnes hänestä/siitä tulee asiakkaamme, ja muutoin kahden (2) vuoden ajan, ellei henkilö vaadi sitä ennen tietojaan poistettavaksi.

 

Siirrämmekö ja luovutammeko henkilötietojasi kolmannelle?

Henkilötietojasi voidaan luovuttaa yhteistyökumppaneillemme välttämättömiä toimintoja varten, kuten tietojen säilyttäminen.

 

Siirrämmekö henkilötietojasi EU:n ja ETA-alueen ulkopuolelle?

Saatamme palveluja tarjotessamme käyttää eri puolilla maailmaa sijaitsevia resursseja ja palvelimia. Saatamme siten siirtää henkilötietojasi palvelujen käyttömaan ulkopuolelle ja mahdollisesti myös EU:n ja ETA-alueen ulkopuolisiin maihin, joiden tietosuojalainsäädäntö on erilainen.

 

Jos henkilötietojesi käsittely edellyttää niiden siirtoa EU/ETA-alueen ulkopuolelle, huolehdimme, että siirto tapahtuu tietosuojalainsäädännön edellyttämin tavoin, esimerkiksi EU:n komission vakiosopimuslausekkeita käyttäen.

 

Tiedot nykyisistä palveluntarjoajistamme ja yhteistyökumppaneistamme EU:n tai ETA:n ulkopuolella  toimitetaan pyynnöstä.


Miten pidämme huolta henkilötiedoistasi?

Henkilötietoja käsitellään digitaalisessa muodossa ja tarvittaessa paperimuodossa. Digitaalisia tietoja säilytetään teknisesti suojattuina. Paperilla olevia tietoja säilytetään lukitussa säilytystilassa, jonne on pääsy vain nimetyillä henkilöillä. Henkilötietoihin on pääsy ainoastaan niillä henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja työtehtäviensä hoitamiseen.

 

Tietosuojalainsäädännön mukaan sinulla on oikeus

  • saada tieto henkilötietojesi käsittelystä

  • saada pääsy omiin tietoihisi ja tarkastaa, mitä tietoja käsittelemme

  • pyytää tarvittaessa tietojesi korjaamista tai täydentämistä

  • kieltäytyä rekisteritietoihin perustuvasta suoramarkkinoinnista

  • peruuttaa suostumuksesi ja vastustaa henkilötietojesi käsittelyä siltä osin, kuin henkilötietojesi käsittely perustuu antamaasi suostumukseen

  • pyytää ja saada omat tietosi poistetuksi rekisteristä

  • halutessasi toimitamme sinulle tai toiselle rekisterinpitäjälle csv-tiedostona henkilötietosi edellyttäen, että olet itse toimittanut ne meille

  • vaatia henkilötietojesi käsittelyn rajoittamista

 

Näitä oikeuksia voit käyttää esittämällä meille pyyntösi sähköpostitse: tero.pajunen@hyvinvointikyla.fi. Varmistamme pyynnön oikeellisuuden ja toteutamme pyytämäsi toimenpiteen paitsi, jos meillä on lakisääteinen velvoite, joka estää pyynnön toteuttamista.

 

Jos peruutat antamasi suostumuksen, ei se vaikuta ennen peruuttamista toteutetun henkilötietojesi käsittelyn lainmukaisuuteen. Suostumuksesi voit peruuttaa sähköpostitse: tero.pajunen@hyvinvointikyla.fi.

 

Sinulla on myös aina oikeus tehdä ilmoitus Suomen tietosuojavaltuutetulle, tai sen Euroopan unionin jäsenvaltion valvontaviranomaiselle, jossa asuinpaikkasi tai työpaikkasi sijaitsee, mikäli katsot, että emme ole käsitelleet henkilötietojasi soveltuvan tietosuojalainsäädännön mukaisesti.

 

Minkä maan lainsäädäntöä tietojesi käsittelyyn sovelletaan?

Rekisterinpitäjän henkilörekistereihin ja niihin sisältyvien henkilötietojen käsittelyyn sovelletaan Suomen lainsäädäntöä sekä suoraan Suomessa sovellettavaa EU:n lainsäädäntöä, kuten EU:n yleistä tietosuoja-asetusta.

 

Miten voimme päivittää tätä tietosuojaselostettamme?

Kehitämme jatkuvasti liiketoimintaamme ja se saattaa tarkoittaa myös henkilötietojen käsittelyyn liittyviä muutoksia. Päivitämme tarvittaessa tämän tietosuojaselosteen vastaamaan muuttuneita toimintatapojamme. Muutokset voivat perustua myös lainsäädännön muutoksiin. Suosittelemme tutustumaan tämän tietosuojaselosteen sisältöön säännöllisesti.

 

Jos alamme käsitellä henkilötietojasi muuhun tarkoitukseen kuin siihen, johon henkilötietosi kerättiin, ilmoitamme asiasta ja päivitetystä tietosuojaselosteesta ennen kyseistä jatkokäsittelyä. Muiden muutosten osalta tiedotamme verkkosivuillamme tämän tietosuojaselosteen päivittämisestä.

 

Tätä tietosuojaselostetta on päivitetty viimeksi 18.3.2022.

bottom of page