top of page
Tilanhoitajan talo

Me – Tero ja Merja – olemme taivaltaneet yhdessä jo 30 vuotta. Siinä on ehditty haaveilla matkoista, opiskelu- ja työpaikoista, asunnoista ja ties mistä, ja toteutettukin haaveita useamman kerran. Käänteentekevää omassa elämässämme ovat olleet matkailijoina viettämämme vuodet ympäri maapalloa. Miten rentoja, iloisia ja vastaanottavaisia ihmiset ovatkaan kaikkialla maailmassa maaseudulla, vaikka elämä pyörisi vain pienen maatilkun ja huteran asumuksen ympärillä.

 

Olemme molemmat paljasjalkaisia stadilaisia ja digibisneksen kasvatteja, joita alkoi mietityttää mitä kaupungistuminen ja yhteiskunnan digitalisoituminen tekevät ihmisille, toisten ihmisten kohtaamisille ja luontosuhteelle.

 

Syntyi uusi yhteinen haave

Kehittelimme mielessämme ajatuksen paikasta, joka sijaitsisi metsän siimeksessä lähellä järvenrantaa, ja jossa olisi perinteisin menetelmin rakennettu hirsitalo. Siellä ihmiset voisivat irrottautua arjesta, rauhoittua, virkistyä ja onnistua. Erityisesti halusimme tarjota tällaista paikkaa niille, joilla ei muuten olisi pääsyä metsään, tai joilla olisi elämässä vaikeaa. Etsintä ja konseptin kehittely alkoi.

Jo ensimmäisessä kohteessa käytyämme nimesimme tulevan paikkamme Hyvinvointikyläksi. Se yhdistää ne asiat, joita haluamme intohimoisesti edistää: hyvinvoinnin ja kylämäisen yhteisöllisyyden.

 

Unelmiemme paikkaa etsiessämme ymmärsimme, ettemme tajua maalaiselämästä yhtään mitään. Niinpä laitoimme Facebook-kavereillemme viestin, että haluamme viettää seuraavan kesälomamme vapaaehtoistöissä maatiloilla. Kysyimme, josko joku tuntisi jonkun, jonka maatilalle voisi mennä. Päädyimme muun muassa tekemään heinähommia Pohjanmaalla, pesemään kanalaa Savossa ja keritsemään alpakoita Hämeessä.

 
Hullu harrastus

 

Vuosien varrella turhauduimme moneen kertaan, kun sopivaa paikkaa ei vain löytynyt. Merja totesikin, että meillä on tällainen hullu harrastus, että kierrämme viikonloppuisin autolla ympäri Etelä-Suomea katselemassa erilaisia maa- ja metsätiloja. Matkan varrella opimme paljon ja tapasimme upeita persoonallisuuksia. Lopulta kesällä 2016 tärppäsi, ja löysimme Vihdin Pääkslahdesta pientilan, joka soveltui Hyvinvointikyläksi.

Meistä kuoriutui kaksi citymaalaista, jotka ihmettelevät maaseudun hiljaisuutta ja pimeyttä, ja nauttivat metsäretkistä järvenrantaan sekä ihan uudenaisista naapuruussuhteista mm. eläintilojen kanssa. Kaupungin syke on silti meissä vahva, ja nyt ammennamme voimaa molemmista olotiloistamme.

Tältä pohjalta ponnistaa Hyvinvointikylä Oy, jonka konsepti kehittyi paikkaa etsiessä, lukuisten yritysten ja sosiaali- ja terveysalan järjestöjen kanssa keskustellen, SOS Lapsikylän ja Helsinki Mission kanssa kokeillen sekä moniammatillisen Kyläneuvostomme kanssa sparraillen.


Tilaa hengittää
 

Eri tahojen kanssa käymiemme keskusteluiden kautta meille on vahvistunut, että järjestöillä ja yrityksillä ei ole resursseja itse ylläpitää omia kuntoutukseen ja virkistykseen käytettäviä metsäluonnon ympäröimiä paikkoja. Silti tällaisille paikoille on olemassa selkeä tarve. Kokemuksemme perusteella olemme todenneet, että on tärkeää että Hyvinvointikylässä on yhdessä tekemisen ja kokemisen lisäksi tilaa hengittää ja vain olla, kokea jopa tylsyyttä ja turvallisesti mokata.

Hyvinvointikylän palveluita kehittäessämme olemme saaneet huomata, että hyvän tekeminen ei aina ole helppoa, ja että virkamiehet pistävät välillä kapuloita rattaisiin. Hyvinvointikylän tarina ei siis suinkaan ole valmiiksi kirjoitettu, vaan elää ja kehittyy vastoinkäymisten ja onnistumisten kautta.

Hyvinvointikylän tarina

" Hyvinvointikylän missio on tarjota erilaisille ihmisryhmille rauhoittumista, virkistymistä ja onnistumista luonnossa. "

Hyvinvointikylän perhe

Hyvinvointikylän missio ja visio

Hyvinvointikylän missio on tarjota erilaisille ihmisryhmille rauhoittumista, virkistymistä ja onnistumista luonnossa.

 

Hyvinvointikylä on luontovoimaan eli green careen perustuva kokonaiskonsepti ja nykyisellään kokeilualusta, joka voi laajentua. Visiomme on, että tulevaisuudessa Hyvinvointikyliä on useita, sille on mahdollista luoda digitaalinen ulottuvuus tai toiminta voidaan tuoda osaksi olemassa olevia palveluita, kuten hoivakoteja tai kuntoutuskeskuksia. Tavoittelemme laajasti eri kohderyhmiä, lapsista vanhuksiin ja vähavaraisista yritysjohtajiin, jotta erilaiset ihmiset voisivat kohdata toisensa ja onnistua yhdessä.

Hyvinvointikylä-nimi muodostuu kahdesta osasta. Hyvinvointi kertoo toimintamme tähtäävän hyvinvointiin pahoinvointia vastaan. Kylä on yhteisö, jossa tehdään asioita yhdessä ja talkoohengellä. Kylässä ihmiset luottavat toisiinsa, ja tuntevat toisensa niin hyvässä kuin pahassa, mutta silti haluavat toimia ja olla yhdessä.

Hyvinvointikylän arvot

Vastuullisuus

Vastuullisuus
Hyvinvointikylän olemassa olon tarkoitus on yhteiskuntavastuu ja auttaminen.

Olemme avoimia, luotettavia, ja meitä sitoo vaitiolovelvollisuus.

Luontolähtöisyys

Luontolähtöisyys
Metsäluonto on Hyvinvointikylän toiminnan perusta. Lujitamme luontosuhdetta, ja mahdollistamme kaikkien pääsyn metsään. Uskomme vahvasti tieteellisesti tutkittuihin metsän hyvinvointivaikutuksiin ihmisen keholle ja mielelle.

Ennakkoluulottomuus

Ennakkoluulottomuus
Suhtaudumme kaikkiin tasavertaisesti riippumatta yhteiskunnallisesta asemasta. Jokainen saa olla oma itsensä ja hänet huomioidaan yksilönä, jolla on omat tarpeensa. Pienet ryhmät luovat turvallisen pohjan avoimelle ja luottamukselliselle vuorovaikutukselle.

bottom of page