Hyvinvointikylän tarina

 

Me – Tero ja Merja – olemme taivaltaneet yhdessä jo 30 vuotta. Siinä on ehditty haaveilla matkoista, opiskelu- ja työpaikoista, asunnoista ja ties mistä, ja toteutettukin haaveita useamman kerran. Käänteentekevää omassa elämässämme ovat olleet matkailijoina viettämämme vuodet ympäri maapalloa. Miten rentoja, iloisia ja vastaanottavaisia ihmiset ovatkaan kaikkialla maailmassa maaseudulla, vaikka elämä pyörisi vain pienen maatilkun ja huteran asumuksen ympärillä?

 

Olemme molemmat paljasjalkaisia stadilaisia ja työuraltamme sähköisen liiketoiminnan konkareita, joita alkoi mietityttää mitä kaupungistuminen ja yhteiskunnan digitalisoituminen tekevät ihmisille – ihmisläheisille kohtaamisille ja luontosuhteelle.

 

Syntyi uusi yhteinen haave

Kehittelimme mielessämme ajatusta paikasta, joka sijaitsisi metsän siimeksessä lähellä järvenrantaa ja jossa olisi puusta rakennettu talo. Siellä ihmiset voisivat irrottautua arjesta, rauhoittua, virkistyä ja onnistua. Erityisesti halusimme tarjota tällaista paikkaa niille, joilla ei muuten olisi pääsyä sellaiseen paikkaan tai joilla muuten olisi elämässä vaikeaa.

 

Etsintä ja konseptin kehittely alkoi. Jo ensimmäisessä paikassa käytyämme, nimesimme tulevan paikkamme Hyvinvointikyläksi. Se yhdistää ne asiat, joita haluamme intohimoisesti edistää: hyvinvoinnin ja kylämäisen yhteisöllisyyden.

 

Paikkaa etsiessämme tajusimme nopeasti, ettemme tajua maalaiselämästä paljoakaan. Niinpä laitoimme Facebook-kavereillemme viestin, että haluamme viettää seuraavat kesälomamme vapaaehtoistöissä erilaisilla maatiloilla. Näin päädyimme tekemään heinähommia mm. Pohjanmaalla, pesemään kanalaa Savossa ja keritsemään alpakoita Hämeessä.

 

Vuosien varrella turhauduimme moneen kertaan, kun sopivaa paikkaa ei vain löytynyt. Lopulta, kesällä 2016, tärppäsi ja löysimme Vihdin Pääkslahdesta pientilan, joka soveltui unelmiemme Hyvinvointikyläksi.

Mihin tarpeeseen vastaamme

 

Eri tahojen kanssa käymiemme keskusteluiden kautta meille on vahvistunut, että järjestöillä ja yrityksillä ei ole resursseja itse ylläpitää omia kuntoutukseen ja virkistykseen käytettäviä metsäluonnon ympäröimiä paikkoja. Silti tällaisille paikoille on olemassa selkeä tarve. Kokemuksemme perusteella olemme todenneet, että on tärkeää että Hyvinvointikylässä on yhdessä tekemisen ja kokemisen lisäksi tilaa hengittää ja vain olla, kokea jopa tylsyyttä ja turvallisesti mokata.

 

"Hyvinvointikylä toimiikin kaikille yhteisenä paikkana, jonne voi paeta hektistä ja ajoittain ahdistavaa arkea. Paikalla on kerrallaan pieni ryhmä, ja ympäristö tukee yhteisöllisyyttä, metsäretkiä ja ihmisten aitoa fyysistä kohtaamista."
 

Tavoitteenamme on että jokainen vanhus, lapsi, nuori, maahanmuuttaja, työtön, vähävarainen tai ihan kuka tahansa pääsee halutessaan metsään, joka tarjoaa rauhoittumista, virkistymistä ja onnistumista – vastaten yksilöllisiin tarpeisiin.

Hyvinvointikylän nimi, missio ja visio
 

Hyvinvointikylä-nimi muodostuu kahdesta osasta. Hyvinvointi kertoo toimintamme tähtäävän hyvinvointiin pahoinvointia vastaan. Kylä on yhteisö, jossa tehdään asioita yhdessä ja talkoohengellä. Kylässä ihmiset luottavat toisiinsa, ja tuntevat toisensa niin hyvässä kuin pahassa, mutta silti haluavat toimia ja olla yhdessä.

 

Hyvinvointikylän missio on tarjota erilaisille ihmisryhmille rauhoittumista, virkistymistä ja onnistumista metsäluonnossa.

 

Hyvinvointikylä on luontovoimaan eli green careen perustuva kokonaiskonsepti ja nykyisellään kokeilualusta, joka voi laajentua. Visiomme on, että tulevaisuudessa Hyvinvointikyliä on useita, sille on mahdollista luoda digitaalinen ulottuvuus tai toiminta voidaan tuoda osaksi olemassa olevia palveluita, kuten hoivakoteja tai kuntoutuskeskuksia. Tavoittelemme laajasti eri kohderyhmiä, lapsista vanhuksiin ja vähavaraisista yritysjohtajiin, jotta erilaiset ihmiset voisivat kohdata toisensa ja onnistua yhdessä.

 

Hyvinvointikylän arvot

 

Vastuullisuus

Hyvinvointikylän olemassa olon tarkoitus on yhteiskuntavastuu ja auttaminen. Olemme avoimia, luotettavia, ja meitä sitoo vaitiolovelvollisuus.

 

Luontolähtöisyys

Metsäluonto on Hyvinvointikylän toiminnan perusta. Lujitamme luontosuhdetta, ja mahdollistamme kaikkien pääsyn metsään. Uskomme vahvasti tieteellisesti tutkittuihin metsän ihmisen kehon ja mielen hyvinvointivaikutuksiin.

 

Ennakkoluulottomuus

Suhtaudumme kaikkiin tasavertaisesti riippumatta yhteiskunnallisesta asemasta. Jokainen saa Hyvinvointikylässä olla oma itsensä ja hänet huomioidaan yksilönä, jolla on omat tarpeensa. Aito kohtaaminen ihmisten kesken on Hyvinvointikylän ydintä. Pienet ryhmät mahdollistavat avoimen vuorovaikutuksen, yhdessä tekemisen ja läsnäolon, joka auttaa kohtaamaan ja tekemään uusia asioita, ja luo mahdollisuuden onnistua.

" Hyvinvointikylän missio on tarjota erilaisille ihmisryhmille rauhoittumista, virkistymistä ja onnistumista luonnossa. "

RAUHOITU. VIRKISTY. ONNISTU.   –  Hyvinvointikyla.fi   |   Pääksniementie 50, 03400 Vihti   |   tero.pajunen@hyvinvointikyla.fi   |   Puh. 050 585 1500   |   Tietoa sivuston evästekäytännöstä